PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť HYTECA s.r.o. bola založená s cieľom priniesť nové technológie v čistení odpadových vôd. Cieľom nových technológií je spracovať odpadové vody tak, aby mohli byť opäť vypustené do životného prostredia bez škodlivých vplyvov.

Vedľajším produktom bude biopalivo, ktoré sa spotrebuje čiastocne pre potreby samotnej technológie. Prebytok môže byť komerčne využitý alebo priamo spotrebovaný na výrobu tepla.

Prejsť na stránky HYTECA BIOCOAL, s.r.o.