KONTAKTNÉ ÚDAJE:                HYTECA, s.r.o. - Jurská cesta 7 - Levice 934 01

Juraj VÉGH
konateľ spoločnosti
tel: +421 905 447 664
fax: +421 36 63 48 641
e-mail: vegh@edelvent.sk

Viktor RÁCZ
konateľ spoločnosti
tel: +36 30 488 6997
fax: +36 32 316 639
e-mail: racz@hyteca.sk

Ing. Vladimír KLEIN ml.
konateľ spoločnosti
tel: +421 910 255 182
fax: +421 36 77 99 233
e-mail: klein.ml@hyteca.sk

RNDr. Gabriel KISS, CSc.
technická podpora
tel: +421 905 506 029
fax: +421 46 54 30 917
email: kiss@hyteca.sk